Main Menu


Link


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

PAPA-karaoke/face book 


ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน(download) 
 
เรียนผู้จัดการ


เรื่อง เรียนเสนอข้อมูลและขอใช้พื้นที่ให้บริการสินค้า

PAPA Karaoke ผู้สร้างสรรค์ระบบคาราโอเกะและผู้นำในการพัฒนาโปรแกรมค้นหาและเลือกเพลงจากหน้าจอโดยการคลิ้กเพียงครั้งเดียว เป็นลิขสิทธิ์โดยเฉพาะของปาป้าคาราโอเกะ


ประวัติความเป็นมาของระบบคาราโอเกะ
 
ปัจจุบันระบบคาราโอเกะทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีเมื่อสิบปีที่ผ่านมาโดยยังไม่มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น ไม่สามารถรองรับ Platform ของเทคโนโลยี WIFI Cloud computing 3-4 G ซึ่งเป็นปัญหาในการขยายการรองรับไฟล์เพลงที่เพิ่มขึ้นทุกวันและจำนวนเพลงที่เพิ่มขึ้นทำให้วิธีการค้นหาเพลงจากอับบั้มเมนูกระดาษ และการต้องกดรหัสเพลงเพื่อเลือกเพลง ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการทำธุรกิจคาราโอเกะและเกิดข้อจำกัด เป็นทางตันในการทำธุระกิจบันเทิง

ปาป้าคาราโอเกะมองเห็นปัญหาล่วงหน้าจึงได้พัฒนาโปรแกรมที่รองรับ Platform ของเทคโนโลยี WIFI Cloud computing 3-4 G เป็นการผ่าทางตันทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามเทคโนโลยีที่มีข้อจำกัดดังกล่าว 

คุณสมบัติของโปรแกรม ปาป้าคาราโอเกะ

๑   ไม่ต้องใช้อัลบั้มเมนูกระดาษในการค้นหาเพลง
๒   ไม่ต้องกดรหัสในการเลือกเพลง
๓   ใช้วิธีค้นหาเพลงจากหน้าจอด้วยการคลิ้ก Drop down menu 
๔   ใช้เลือกเพลงโดยการคลิ้กเพียงครั้งเดียว
๕   สามารถเพิ่มเพลงได้ไม่จำกัด 
๕   สามารถใช้ได้กับทุกภาษาที่มีโปรแกรมอยู่
๖   สามาถขยายการบริการไปสู่เครือข่ายสากล

องค์กรของเราพัฒนาในทุกมิติของการบริการระบบคาราโอเกะ โดยการพึ่งพาตนเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเน้นการใช้วัสดุจากภายในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศ

เราก้าวข้ามปัญหาลิขสิทธิ์ที่เป็นตัวปัญหาทำลายธุรกิจโดยภาพรวมทำให้ส่งผลกระทบถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การลงทุนด้านความบันเทิงและบริการ กลายเป็นธุรกิจที่เสียงภัยทางกฏหมายเพราะปัญหาลิขสิทธิ์ เราจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาแก้ปัญหาโดยองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องเช่น สมาคมภัตตาคาร สมาคมโรงแรม สมาคมเคเบิ้ลที่วี สมาพันธ์คาราโอเกะ โดยมีสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย เป็นผู้ประสานงานทั้งระบบ ได้เข้าร่วมแก้ไขเสนอแนะการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ จนสามารถคลี่คลายปัญหาได้ในระดับที่น่าพอใจ จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งในการลงทุน ในขณะที่สถานะการด้านภูมิภาคได้พัฒนาบีบคั้นกดดันผุ้ประกอบการ เช่น การรวมตัวของ ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน หรือ AEC ที่ท้าทายศักยภาพโดยรวมของประเทศไทย

วิกฤตคือโอกาส

ในขณะที่ปัญหาลิขสิทธิ์ ทำให้ส่งผลกระทบด้านศิลปินผู้สร้างสรรค์ในวงการเพลง ทำให้เสียงเพลงขาดหายไปในสังคมไทย เกิดวิกฤตการณ์สำหรับธุรกิจบันเทิง โดยคาดการว่าล้มละลายไปกว่า 60% ของวงการเพลงที่ขาดหายไป เกิดความชงักงันในธุรกิจบันเทิง แต่ในวิถีชีวิตของสังคมมนุษยประกอบด้วยความบันเทิง ฉนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลับมาโดยธรรมชาติของตัวเองเพราะมนุษยต้องการเสพความบันเทิงและการปฏิสัมพันธ์ในสังคม การเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะกลับมาเบ่งบานอีกครั้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ผลงานที่ผ่านมาของปาป้าคาราโอเกะ

เราเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่คิดค้นพัฒนาระบบห้องคาราโอเกะหรือ Karaoke kiosk  ที่เป็นมาตรฐานสากล เราสะสม ประสพการณ์และโนว์ฮาว มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความเชื่อถือติดตั้งตามห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ โรงภาพยนต์ SF Cinema Major cineplex เซียร์รังสิต สถานโบว์ลิ่ง และอื่นๆปัจจุบัน

ปาป้าคารโอเกะได้พัฒนาห้องคาราโอเกะรุ่นใหม่ให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับการติดตั้งตามสถานประกอบการทั่วไป รุ่น MR-2012 (Mobile Room) ห้องสำเร็จรูปติดตั้งชุดคอนโซลคาราโอเกะที่พัฒนารองรับเทคโนโลยีล่าสุดด้วยโปรแกรม papakaraoke screen menu K-9  ที่ติดตั้งในชุดคอมพิวเตอร์ ระบบ All in One จนสามารถย่อส่วนขนาดของชุด Karaoke Box ที่มีขนาดความบางเพียง 20 cm  ความกว้าง 53 cm ความสูง 110 cm น้ำหนักเบา สดวกในการเคลื่อนย้าย เป็นระบบ All in One Karaoke Box เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องใดๆ  สำหรับการบริการก็จะยกเปลี่ยนทั้งชุดได้ทันทีกลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ คือประชาชนทั่วไป กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มครอบครัว โดยเน้นที่เพลงในกระแสร์ที่ได้รับความนิยม และเพลงที่ส่งเสริมวัฒนธรรมลิขสิทธิ์ถูกต้อง

สถานที่ติดตั้ง

ตามหน้าโรงภาพยนต์  สถานบันเทิงฯ สถานบริการทั่วไป  ในงาน Event ต่างๆ ห้างสรรพสินค้า  สถานที่จัดงานต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ เฮลคลับ เป็นต้น

ข้อมูลสินค้า

ความกว้าง  122 cm (48")
ความลึก     122 cm (48")
ความสูง     200 cm (79")
พื้นที่ติดตั้ง  1.44  ตรม./ห้อง
สามารถเคลื่อนย้ายภายในได้โดยใช้ล้อเลื่อนหรืออุปกรณ์เสริมทั่วไป
มีระบบการระบายอากาศในตัวห้อง 
มีระบบซับเสียงสามารถลดเสียงรบกวนภายนอกได้กว่า 70 %

ข้อเสนอ

ติดตั้งจำนวน 4-10 ห้อง
ระยะเวลาสัญญาอย่างน้อย 6 เดือน
แบ่งรายได้เป็นระบบ GP (เปอร์เซ็นต์) แก่ทางเจ้าของสถานที่ 35 % เจ้าของสินค้า 65%
ในส่วนของการบริหารจัดการเพลงและลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของสินค้า
การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดทั่วไปเป็นหน้าที่ของเจ้าของสถานที่
ระบบความปลอดภัยในการดูแลเงินจะมีกุญแจสองชั้นถือกุญแจฝ่ายละชุด เปิดเหรียญโดยตัวแทนทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ชุด Karaoke-Box + จอ 32" สำหรับห้อง Standard Room เหมาะสำหรับให้บริการระดับครอบครัวชุด Video Music Box ( VM-Box ) เหมาะสำหรับใช้บริการฟังเพลงโดย รับชมมิวสิควีดีโอพร้อมกับฟังเพลงเพิ่มสีสรรค์ในการให้บริการด้านบันเทิง

ชุด Karaoke Box และชุดลำโพง(เป็นที่นั่่งในตัว)ติดตั้งภายในห้องคาราโอเกะสำเร็จรูป MobileRoom 

More


Copyright (c) 2006 by Your Name


Powered by AIWEB